Polityka prywatności - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem Twoich danych osobowych jest firma FAMOR S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 85-048 przy ul. Kaszubska 25

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług handlowych podano poniżej.

1. FAMOR S.A. nie jest zobligowany do powołania inspektora ochrony danych osobowych.

2. Przedstawicielem Administratora jest administrator bezpieczeństwa informacji, kontakt -  abi@famor.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów biznesowych na podstawie Art. 5 pkt. 1 oraz w Art. 6 ust. 1 lit f  RODO.[1]

4. W celach marketingu bezpośredniego nie wymaga się zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych - uodo.gov.pl/pl/138/1638.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz czasokres wymagany przez przepisy o rachunkowości[2].
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu i zakończeniu współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości, po czym zostaną trwale usunięte.

6. Przetwarzanie danych osobowych przez FAMOR S.A. jest niezbędne w celu utrzymania i realizacji umowy i kontaktów handlowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, z ograniczeniem wynikającym z pkt.4.


9. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w dowolnym momencie oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych, co nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przez Administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

11. Administrator nie  zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub do państw trzecich.

UWAGA! Nie wymaga się wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.  

Prawo telekomunikacyjne w art. 172 zakazuje wykonywania połączeń do celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na nie zgodę.

 


[1] RODO -  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

[2] U S T A W A z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości -

Kompleksowe rozwiązania
z dziedziny oświetlenia i wyposażenia elektrycznego

FAMOR

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

Tel: + 48 (52) 366-82-02
Fax: + 48 (52) 366-82-03
E-mail: sekretariat@famor.pl