2023-02-01

Nowa rodzina Kolumn sterowniczych dla rejonów zagrożonych wybuchem

Nowe opracowania kolumn sterowniczych do wciągarek kotwicznych i cumowniczych dla pracy w strefach zagrożonych wybuchem zone 1 i 21

Typ kolumny IS3303-11. Nr. Certyfikatu JSHP22ATEX0015X.

Kompleksowe rozwiązania
z dziedziny oświetlenia i wyposażenia elektrycznego

FAMOR

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

Tel: + 48 (52) 366-82-02
Fax: + 48 (52) 366-82-03
E-mail: sekretariat@famor.pl