2020-12-07

Voucher Badawczy

W ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Spółkę z o.o., firma „FAMOR” S.A. zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania paneli krawędziowych LED do oświetlania wnętrz środków transportu publicznego”.

Kompleksowe rozwiązania
z dziedziny oświetlenia i wyposażenia elektrycznego

FAMOR

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

Tel: + 48 (52) 366-82-02
Fax: + 48 (52) 366-82-03
E-mail: sekretariat@famor.pl