KZ4516 - NOWOŚĆ

Adapter do mocowania latarń LED NZ4172L w miejsce latarń do żarówek z soczewkami R55 i R70

Kompleksowe rozwiązania
z dziedziny oświetlenia i wyposażenia elektrycznego

FAMOR

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

Tel: + 48 (52) 366-82-02
Fax: + 48 (52) 366-82-03
E-mail: sekretariat@famor.pl