contact us + 48 52 366 82 02

  • Polski
  • English
  • Русский

News

We would like to inform you that we have successfully completed...

The aluminum driver console fully made by FAMOR and the internal light line...

We have introduced the explosion-proof LED luminary type OF4191...

Aluminum driver's console made by FAMOR was used in...

FAMOR just launched a new LED luminaries for use in hazardous areas, mainly in the mining excavations.

Polecane produkty

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd FAMOR S.A. odwołując się do ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 (6491) w dniu 13.05.2022 poz. 25517, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2022 o godz. 1245 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje przełożone na dzień 28.06.2022. Jednocześnie Zarząd informuje, że miejsce, godzina i porządek obrad pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 21 czerwca 2022 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 22 czerwca 2021 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 23 czerwca 2020 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Zarząd spółki FAMOR S.A. zawiadamia, że podmiotem wybranym do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy jest Biuro Maklerskie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd „FAMOR” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz, pokój nr 4 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez „FAMOR” S.A.

All rights reserved to FAMOR S.A.