kontakt z nami + 48 52 366 82 02

  • Polski
  • English
  • Русский

RPKP.01.06.02-04-0015/16

Modernizacja bazy badawczo-rozwojowej i technologiczno-produkcyjnej oraz produktów oświetleniowych FAMOR.S.A.

 

Numer Projektu: RPKP.01.06.02-04-0015/16

Tytuł projektu: Modernizacja bazy badawczo-rozwojowej i technologiczno-produkcyjnej oraz produktów oświetleniowych FAMOR.S.A.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów oraz modernizacji bazy produkcyjnej i rozwojowej spółki prowadzących do stworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Inwestycja polegała będzie na :

 - wykonaniu i zakupie narzędzi oraz oprzyrządowania niezbędnego do produkcji nowych, powstałych w wyniku prac B+R , wyrobów,

- zakupie specjalistycznych narzędzi do projektowania inżynierskiego, sprzętu informatycznego i laboratoryjnego oraz maszyn i urządzeń tworzących ciąg technologiczny niezbędny do wytwarzania nowych produktów oświetleniowych i zwiększających posiadane zdolności produkcyjne,

-wdrożeniu nowych procesów technologicznych oraz wykonaniu prac modernizacyjnych pomieszczeń produkcyjnych.

W wyniku realizacji projektu spółka zrealizuje pierwszy etap kompleksowej modernizacji produktów oświetleniowych polegającej na przejściu ze stosowanych obecnie tradycyjnych źródeł światła na LED i OLED

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek pojazdów szynowych, drogowych oraz jednostek pływających systemów i specjalistycznych produktów oświetleniowych posiadających następujące cechy i nowe funkcjonalności:

*nowe rozwiązania oświetleniowe z diodami LED stanowią inteligentne, zoptymalizowane, złożone systemy oświetlenia pojazdów zintegrowane z ogólną konstrukcja pojazdu, ukierunkowane na bezpieczeństwo, efektywność, a w szczególności na dobre samopoczucie pasażerów,

*dla operatorów pojazdów energooszczędne produkty o długiej żywotności, niewymagające obsługi, wytrzymujące trwałe obciążenia przez dziesiątki lat, będą obniżały bieżące koszty eksploatacji,

*w skład systemów wchodzą ultra cienkie i ultra lekkie panele oświetleniowe LED ( z układem optyki zapobiegającym olśnieniu i odblaskom), inteligentnymi układami sterowania i regulacji natężenia i barwy światła, a także antybakteryjnymi urządzeniami świetlnymi UV

http://www.famor.pl/sites/default/files/tresc_opisu_ciag_dalszy.pdf

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 04/RPO/2018. Komora klimatyczna.

Data ogłoszenia: 9.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/04_rpo_2018_0.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 05/RPO/2018.Narzędzia i urządzenia (szlifierka do gratowania, nożyce gilotynowe).

Data ogłoszenia: 12.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/fo_05_rpo_2018.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 08/RPO/2018.Urządzenia SMD (automat SMD, piec komorowy, frezarka-ploter do płytek drukowanych).

Data ogłoszenia: 13.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/fo_08_rpo_2018_0.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 09/RPO/2018. Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń (pod montaż SMD, technologię klejenia, działu Badawczo-Rozwojowego, laboratorium).

Data ogłoszenia: 15.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/fo_09_rpo_2018.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 01/RPO/2018. Sprzęt komputerowy: stacja robocza z monitorem.

Data publikacji: 15.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/fo_01_rpo_2018_0.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 01a /RPO/2018. Sprzęt komputerowy: oprogramowanie do projektowania 3D.

Data publikacji: 15.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/fo_01a_rpo_2018.zip

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 11/RPO/2018. Drukarka 3D.

Data publikacji: 19.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/oswu_rpo_2018.zip

Informacje o wynikach postępowań

http://www.famor.pl/sites/default/files/wyniki_04.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/wyniki_08_1_2.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/p01_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/wyniki_05_1.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/p01a_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/p08_3_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/p11_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/p09_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/6a_informacja.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/10_rpo_2018.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/13_rpo_2018.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/wyniki_06_rpo_2018.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/2_a.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/02b_rpo.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/02c_rpo_2018_wyniki.pdf
http://www.famor.pl/sites/default/files/2_d.pdf

ZMIANY- Postępowanie o udzielenia zamówienia 09/RPO/2018 - zapytanie ofertowe

Data publikacji: 26.02.2018

http://www.famor.pl/sites/default/files/zmiany_09_rpo_2018.pdf