Spawanie

Spawanie
Spawanie
Spawanie

Oferujemy usługi spawania

  • Posiadamy system jakości certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy kolejowej PN-EN 15085-2 poziom certyfikacji CL2 oraz PN-EN ISO 3834-2.
  • Posiadamy kwalifikację technologii zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15614-1 w zakresie spawania stali węglowych i nierdzewnych oraz PN-EN ISO 15614-2 w zakresie spawania aluminium.
  • Posiadamy kwalifikowanych spawaczy zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1 oraz PN-EN ISO 9606-2.
  • W zakładzie został przeprowadzony audit zewnętrzny w  zakresie  poziomu certyfikacji CL2 przez przedstawicieli firmy PESA.
  • Nadzór nad pracami spawalniczymi w zakładzie sprawuje koordynator prac spawalniczych posiadający dyplom IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik.