kontakt z nami + 48 52 366 82 02

  • Polski
  • English
  • Русский

Aktualne informacje

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Międzynarodowych .... 

W związku z zakupem nowej wycinarki laserowej DURMA HD-FL 3015 6kW...

Aktualnie poszukujemy do naszego Zakładu z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kaszubska 25 kandydata na stanowisko...

Projekt dotyczy wsparcia FAMOR S.A. w zakresie zapewnienia płynności finansowej ze względu na COVID-19

W ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego ...

Polecane produkty

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 20 czerwca 2023 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Zarząd FAMOR S.A. odwołując się do ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 (6491) w dniu 13.05.2022 poz. 25517, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2022 o godz. 1245 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki, ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje przełożone na dzień 28.06.2022. Jednocześnie Zarząd informuje, że miejsce, godzina i porządek obrad pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 21 czerwca 2022 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 22 czerwca 2021 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy FAMOR S.A. 23 czerwca 2020 r.

DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

Zarząd spółki FAMOR S.A. zawiadamia, że podmiotem wybranym do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy jest Biuro Maklerskie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd „FAMOR” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz, pokój nr 4 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez „FAMOR” S.A.